TrainingenEnzo

BeyerEnzo verzorgt alleen en vaak ook in samenwerking met anderen trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, communicatie, waarnemen en teamleren. 
In overleg met de opdrachtgever wordt op basis van de leerwensen de mogelijkheden en andere randvoorwaarden een maatwerkprogramma samengesteld. Voor meer informatie neem contact op met mij.


After Action Review (AAR) 

is een eenvoudige en zeer effectieve methode van terugblikken (reflecteren) op het eigen handelen en het handelen van een groep. De Training "AARdig de diepte in" is gericht op het kunnen toepassen van de AAR gerelateerd aan oefendoelen en competentiegericht feedback geven. Het centrale thema bij deze training is het zelf toepassen van de AAR als reflectiemethode. Dit om zowel een groepsbespreking te houden met een ingezet team als ook om de AAR als leidraad te gebruiken voor de individuele nabespreking met een beoefende kandidaat. Hierbij staan de door de kandidaat geformuleerde (competentiegerichte) leerdoelen centraal.

De training duurt een dag en wordt gegeven in kleine groepen van 8 tot 12 deelnemers. 
Hierdoor is het rendement en de gelegenheid om zelf de AAR te beoefenen en te ervaren het grootst.

Bij de training komen de volgende onderdelen aan bod;

 • Wat is de AAR?
 • Wat zijn valkuilen van de AAR?
 • Wat maakt de AAR krachtig?
 • Waarnemen en feedback geven als onderliggend niveau van de AAR.
 • Daadwerkelijk toepassen van de AAR bij de individuele feedback op persoonlijke oefendoelen.
 • Daadwerkelijk toepassen van de AAR tijdens de groepsnabespreking.


De training wordt bij voorkeur in overleg georganiseerd bij een Outdoor Centrum. Op deze wijze kan een brug geslagen worden tussen de theorie en het praktisch ervaren van de AAR methode.

Feedback, Evalueren en Reflecteren (FER)

De training is een vervolg op de AAR training. Hierin wordt wederom aandacht besteed aan de AAR (After Action Review) methode en het geven en ontvangen van Feedback. Daarnaast wordt echter de verdieping gezocht door te kijken naar de interactie tussen zender en ontvanger. Aan de hand van de Roos van Leary wordt dit nader toegelicht en uitgewerkt. Door de deelnemers vooral zelf te laten ervaren wordt inzicht verkregen in wat er gezonden en wat er ontvangen wordt aan informatie. Dit inzicht en deze ervaring helpt in de effectiviteit van de onderlinge communicatie.

De training duurt een dag en wordt gegeven in kleine groepen zodat er 
optimaal gelegenheid is om te oefenen en te experimenteren.

Bij de training komen de volgende onderdelen aan bod;

 • Leerdoelen van de deelnemers gerelateerd aan hun rol en de themas
 • After Action Review (AAR) als methode om te evalueren en te reflecteren.
 • Waarnemen en feedback geven als onderliggend niveau van de AAR.
 • Interactie tussen zender en ontvanger met behulp van de Roos van Leary.
 • Daadwerkelijk toepassen van de AAR en feedback tijdens de groepsnabespreking.TEAMLEREN & TEAM RESOURCE MANAGEMENT (TRM)

Teamleren is een model om het functioneren van teams te optimaliseren en het leren binnen teams te bevorderen . Het model is afkomstig van Tom Bijlsma van de Defensie Academie (NLDA) die hier meerdere onderzoeken naar gedaan heeft. Eind 2014 is dit model en het achterliggende gedachtengoed geïntroduceerd binnen de multidisciplinaire teams (COPI en ROT) van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het model is opgebouwd uit de onderdelen Teamsensation – Teamreflection – Teamaction. Alle drie de onderdelen dragen ertoe bij een team optimaal te laten functioneren en te laten leren van en met elkaar.

 

Team resource management (TRM) is een bewustwording van de niet technische vaardigheden (non- technical skill's) en competenties die helpen op teams optimaal te laten presteren. Deze methodiek is oorspronkelijk afkomstig uit de luchtvaart en wordt ook vaak met CRM (crew of cockpit resource management) aangeduid. Inmiddels zijn er een zevental vaardigheden (skill's) en competenties benoemd die bijdragen een aan succesvol team.

Effectief Persoonlijk Leiderschap (EPL)

De training EPL is speciaal ontwikkeld voor Officieren van Dienst van de brandweer die behoefde hebben in verdieping van hun vakmanschap. De training is primair gericht op de zogenaamde "non-technical skills" van het optreden als Officier van Dienst. Het gaat dus niet over (vak)kennis of het toepassen van procedures, maar veel meer over persoonlijk leiderschap. Uiteraard is de training ook uitermate geschikt voor andere doelgroepen. In dat geval kan de training op maat en afhankelijk van de leervraag aangepast worden.

Effectief persoonlijk leiderschap:
Persoonlijk leiderschap kent verschillende componenten en is iets dat je kunt ontwikkelen. Tijdens de training zal de nadruk liggen op communicatie, gedrag en houding. Deze training gaat met name over leiderschap vanuit je kern. Overeenstemming (congruentie) tussen denken, voelen en doen. Zelfkennis, veer- en daadkracht, kwaliteiten... Als onderdeel van je werk en leven komt persoonlijk leiderschap naar voren als moed of vakmanschap, soms ook als verbondenheid of integriteit. Verplaatsen in de ander en je bewust tonen van de invloed van je eigen handelen. Over de invloed van verbale en non-verbale communicatie op je effectiviteit. Deze training maakt dat je kunt groeien n.a.v. zelfgekozen leerdoelen en zodoende je effectiviteit verhogen.

Persoonlijke leervragen:
Je eigen leervragen spelen hierin een belangrijke rol. Voordat we aan de slag gaan met de training zullen we dan ook intakegesprekken met de deelnemers voeren. Op deze manier scherpen we het daadwerkelijke programma aan i.v.m. de transfer naar de praktijk.

Opbouw training:
De training wordt gegeven in kleine groepen van 8 tot 12 deelnemers. Het betreft een intensieve tweedaagse intervaltraining. Tussen beide trainingsdagen is ruimte voor reflectie en transfer naar de praktijk. Voorafgaand aan de training vindt een individueel intakegesprek met de deelnemers plaats.
De training is verder opgebouwd rond de vier sub-thema's non-verbale communicatie, interactie, inleven en daadkracht.